اهداف پروازی تراپ

تیراندازی اهداف پروازی یکی از جذاب ترین رشته های تیراندازی در دنیا است. هدف مورد شلیک در این رشته بشقابک های تیراندازی است که به صورت مصرفی و انبوه مورد استفاده قرار میگیرد. از مشکلات جاری این مقوله هزینه تامین بشقابک ها و آلودگی زیست محیطی بشقابک های سنتی می باشد، به طوری که جبران هریک از دو معضل مذکور موجب تشدید معضل دیگر می گردد. گروه تجهیزات و خدمات تیراندازی اماج با ارایه بشقابک های سفالی برای نخستین بار در دنیا موفق به کاهش چشمگیر قیمت و حذف اثار مخرب زیست محیطی بشقابک تیراندازی گردیده است.

clay plate
clay plate

مشخصات فنی بشقابک های تیراندازی

  • قطر 110+-1mm
  • ارتفاع 25-26 mm
  • وزن 105+-5gr
  • رنگ: نارنجی، سبز، مشکی و….